Forside Produkter AFSPÆRRING OG AFMÆRKNING VEJSKILTE

Vejskilte

Sydvesta er lagerførende i de mest brugte skilte til byggeplads og vejarbejde.

”Bemærk at i henhold til vejregler – bekendtgørelse om anvendelse af vejmærkning skal der ALTID anvendes materialereflekstype 4 på følgende skilte: C11.1 – C11.2 – C19 – D11 og D15”

 

 

Tilbehør

Skilterør / Skilteholder

Til montering i Kombifod. 40 x 40 x 200 mm rørprofil.

Varenr. DB-nr. Mål Model
102700 1809884 70 cm Lyssignal A19
102703 1809885 70 cm Glatvej A31
102705 1809886 70 cm Ujævnvej A37
102707 1809887 70 cm Vejarbejde A39
102709 1809888 70 cm Indsnævret kørebane A43.1
102710 1809889 70 cm Indsnævret kørebane højre A43.3
102711 1809890 70 cm Indsnævret kørebane venstre A43.2
102713 1935762 70 cm Hold tilbage for modkørende B18
102714 1936879 50x50 cm Modkørende holder tilbage B19
102715 1809891 70 cm Anden fare A 99
102716 1914871 Ø 70 cm Højresving forbudt C11.1
102717 1914872 Ø 70 cm Venstresving forbudt C11.2
102718 1937131 Ø 70 cm Kørsel i begge retninger forbudt
102719 1914869 Ø 70 cm Cykelsti D21
102720 1809892 Ø 70 cm Indkørsel forbudt C19
102721 1914870 Ø 70 cm Ophør af forbud C59
102722 1809893 Ø 70 cm Standsning & parkering forbudt C61
102723 1897493 Ø 70 cm Parkering forbudt C62
102724 1914873 Ø 70 cm Påbudt passage D15.3
102725 1809894 Ø 70 cm Fællessti D27
102726 1936882 Ø 70 cm Gangsti D22
102727 1816220 Ø 70 cm Hastighed max 50 km C 55
102728 1937134 Ø 70 cm Hastighed max 60 km C 55
102729 1816223 Ø 70 cm Hastighed max 70 km C 55
102730 1809895 50x50 cm Blind vej E 18
102731 1936884 33x100 cm Ensrettet højre E19
102734 1936883 50x50 cm Parkering E33.1
102735 1809896 23,5x80 cm Omkørselspil F14
102736 1938166 110x25 cm Kantafmærkning N42.3
102737 1809897 110x25 cm Kantafmærkning N42.2
102738 1914868 30x20 cm Dobbeltretning UC 60.1
102739 1809898 30x20 cm Enkelretning UC 60.3
102740 1809899 50x50 cm Knækpil højre U 6.1
102741 1809900 50x50 cm Knækpil venstre U 6.3
102745 1809901 25x50 cm Knækpil højre/venstre UD 1
102750 1809902 25x50 cm Uden tekst UA
102752 1809903 25x50 cm Jordkørsel UA31.2
102754 1809905 25x50 cm Fodgængere på kørebanen UA
102756 1809904 25x50 cm Fodg. Henv. til modsatte fortov UA 39.3
102758 1809906 25x50 cm Benyt venligst modsatte fortov UA
102760 1809907 25x50 cm Adgang forbudt på byggeplads UA
Tilbehør      
102582 1797167 40 x 40 x 200 cm Skilterør
102580 1797171   Skilteholder